Facebook Twitter Přidej svůj názor Realizace BANAN s.r.o. Volby | Nechceme komunisty .cz

Nyní je možnost svobodně volit

Zdroje:

http://www.totalita.cz/volby/volby_1946.php

http://www.totalita.cz/volby/volby.php

http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistický_režim_v_Československu

http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_politických_stran_v_Česku

http://style.hnonline.sk/vikend-140/pozrite-si-unikatne-fotky-z-volieb

Za komunistů jste k volbám jít museli a volit jste mohli opět jen komunisty. A když ne? Měli jste problém. Nyní k volbám jít nemusíte - a když ano, máte na výběr z několika desítek stran.

Když se 26. května roku 1946 uskutečnily první poválečné a demokratické volby, nikdo asi nečekal, že se to dlouhou dobu nezopakuje. V těchto volbách získali komunisté 40 procent hlasů a poprvé v historii Československé republiky se dostali do vlády. Výsledky těchto voleb byly zveřejněny v Rudém právu 28. května 1946 a bylo to poprvé a naposledy, kdy byly uvedeny absolutní čísla z voleb. Za vlády komunistů byly uváděny vždy jen celkové výsledky v procentech.

V období 1948-1989 bylo v ústavě občanům zaručeno volební právo, svým způsobem však plně popíralo svůj smysl, protože ve skutečnosti se místo volebního prává jednalo o volební povinnost, která sloužila komunistům k udržení moci.

Oficiálně byly na výběr  tři strany a to KSČ, ČSL (strana lidová) a ČSSS (strana socialistická). Pro zvolení jiné strany než KSČ se muselo  zalézt ve volební místnosti "za plentu" - a jakmile to někdo udělal, stal se okamžitě podezřelou osobou. Samozřejmě pak následovaly komplikace (např. omezení postupu v práci či nepřijetí dítěte na školu).

Přidej svůj názor


Produkty