Facebook Twitter Přidej svůj názor Realizace BANAN s.r.o. Cestování | Nechceme komunisty .cz

Dnes můžete cestovat po celém světě

Zdroje:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Devizový_příslib

http://www.totalita.cz/vzp/vzp_0003.php

http://cs.wikipedia.org/wiki/Výjezdní_doložka

http://cestovani.idnes.cz/dolozka-lancmit-kytara

Za komunismu se vycestovat mohlo, ale pouze do "bezproblémových soudružských států" (např. Bulharsko, Polsko, Sovětský svaz). Případně do zemí bývalé Jugoslávice (nyní Chorvatsko či Slovinsko). Navštívit západní země? Téměř nemožná věc.

Abyste mohli za komunismu vycestovat do Jugoslávie (nyní Chorvatsko či Slovinsko) potřebovali jste velkou spoustu dokumentů a stálo vás to zdlouhavé vyřizování. Bylo třeba vlastnit cestovní pas, devizový příslib a výjezdní doložku. Co to vůbec bylo?

Výjezdní doložka bylo zvláštní povolení, které sloužilo k omezení cestování zejména nepohodlných osob (například ti, kteří nevolili komunisty). Abyste získali výjezdní doložku, museli jste získat schválení od celé řady osob - od výboru komunistické strany v zaměstnání, ředitele školy svých dětí, atd.

Devizový příslib bylo písemné prohlášení banky k čerpání zahraniční měny. Zahraniční měna nebyla volně směnitelná a na směnu bylo určeno jen omezené množství. Devizový příslib byl vydáván každý rok na konci března a těm, kteří nebyli ve straně, nebyl většinou vydán vůbec.

Nyní máme na výběr z více než tisíce cestovních kanceláří, za komunistů jich u nás působilo pouhých pět. Můžeme také cestovat do celého světa a do většiny oblíbených destinací nám stačí jen občanský průkaz.

Přidej svůj názor


Produkty